Chcemy pomóc

Stowarzyszenie "Chcemy pomóc"


Logo Stowarzyszenia Chcemy pomóc

Stowarzyszenie „Chcemy pomóc” zostało zarejestrowane w grudniu 2011 roku przyjmując jako podstawowy cel działanie na rzecz pracowników zatrudnionych we wszystkich spółkach Grupy Kopex a następnie w roku 2014 również na rzecz spółek z grupy Mostostal Zabrze.

Inicjatorem i pomysłodawcą założenia Stowarzyszenia jest Pan Krzysztof Jędrzejewski akcjonariusz większościowy Kopex S.A. oraz Mostostalu Zabrze.

Stowarzyszenie jest powołane do prowadzenia działalności charytatywno-opiekuńczej i dobroczynnej na rzecz pracowników i ich rodzin, a także do podejmowania działań ukierunkowanych na integrację załóg wszystkich spółek Grupy Kopex oraz Mostostal Zabrze. Chcielibyśmy by Stowarzyszenie było platformą porozumienia, przestrzenią gdzie będziemy mogli się poznać, polubić a może i nawet zaprzyjaźnić. Wspólnie możemy wiele zrobić pomagając sobie wzajemnie.

Każdy z Państwa ma możliwość aktywnego uczestniczenia w proponowanym przez Zarząd Stowarzyszenia programie. Zapraszamy także osoby z inicjatywą, które chcą realizować własne projekty ukierunkowane na pomoc innym.

Mamy nadzieję, że po bliższym poznaniu się przy wspólnej realizacji projektów na rzecz pracowników, osób niepełnosprawnych czy osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, będzie się nam lepiej pracowało w naszej codziennej pracy zawodowej. Wspólne działanie poprawi zapewne wzajemne relacje pracowników, pomoże w dostrzeganiu potrzeb innych, ale także jak sądzimy będzie miało wpływ na nas samych – na każdego z nas.

Zapraszamy do wspólnych spotkań, które organizujemy w Państwa zakładach pracy.

O spotkaniach i innych naszych inicjatywach informujemy Państwa na stronie internetowej, na której możecie Państwo znaleźć też mailowe adresy i numery telefonów do kontaktu z nami.

Czekamy na pytania, sugestie, a nade wszystko na pomysły i aktywne wsparcie dla projektów na rzecz naszych pracowników.

Zarząd Stowarzyszenia „Chcemy pomóc”


Zapraszamy na stronę chcemypomoc.pl, na której znajdą Państwo więcej informacji na temat działalności Stowarzyszenia.