Co trzeba wiedzieć o planowanej budowie kopalni węgla kamiennego w Przeciszowie. Fakty i mity.

W dniu 19.02.2016r. na łamach Gazety Krakowskiej pojawił się artkuł dotyczący debaty eksperckiej, w której uczestniczyli najznamienitsi eksperci środowiska górniczego w Polsce:

- Prof. Antoni Tajduś

- Prof. Józef Dubiński

- Prof. Marian Turek

- mgr inż. Piotr Wojtacha

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem pod następującym linkiem.

Zapraszamy również na stronę http://oswiecimonline.pl/14170-video-debata-co-trzeba-wiedzie%C4%87-o-kopalni-przecisz%C3%B3w.html