Artykuły w Gazecie Krakowskiej

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z serią artykułów opublikowanych na łamach "Gazety Krakowskiej", poświęconych zagadnieniom nowo projektowanej kopalni.

Ostatnio w "Gazecie Krakowskiej" ukazały się trzy artykuły poświęcone problematyce nowo projektowanej kopalni węgla kamiennego w Przeciszowie. Publikacje można przeczytać na naszej stronie internetowej:

Przejdź do artykułu

"Nowoczesna kopalnia powstanie w...tunelu" - artykuł z dnia 2015-12-04.

 

Przejdź do artykułu

"Kopalnia budowana jak...metro" - artykuł z dnia 2015-12-12.

 

Przejdź do artykułu

"Nowa kopalnia to szanasa dla wszystkich" - artykuł z dnia 2015-12-18.