Nota prawna

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego KOPEX-EX-COAL Sp. z o. o., są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody KOPEX-EX-COAL Sp. z o. o.

Pomimo podejmowania przez KOPEX-EX-COAL Sp. z o. o. wszelkich działań, mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu, spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w jej zawartości, oraz nie gwarantuje stuprocentowej dokładności, aktualności oraz kompletności informacji przedstawionych na stronach serwisu.

Wszelka odpowiedzialność oraz ryzyko związane z podejmowaniem decyzji na podstawie informacji zawartych w serwisie, spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

KOPEX-EX-COAL Sp. z o. o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu.