Inwestor

KOPEX-EX-COAL

Inwestorem Projektu budowy kopalni węgla kamiennego w Przeciszowie jest „KOPEX-EX-COAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, z kapitałem zakładowym Spółki 5.000.000 zł. KOPEX-EX-COAL należy do polskiej Grupy Kapitałowej KOPEX SA, który jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przedmiotem działalności Spółki jest przygotowanie przedsięwzięcia budowy nowej, nowoczesnej i efektywnej kopalni węgla kamiennego, tj. przygotowanie projektów technicznych infrastruktury powierzchniowej i podziemnej kopalni, uzyskanie koncesji na wydobywanie kopalin, zapewnienie finansowania oraz nadzorowanie budowy kopalni i uruchomienie wydobycia. W styczniu 2012 roku Spółka uzyskała z Ministerstwa Środowiska koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węgla kamiennego w obszarze „Oświecim-Polanka 1”.

KOPEX-EX-COAL kieruje się w swoich działaniach zasadą zrównoważonego rozwoju, poprzez powiązanie wzrostu gospodarczego z rozwojem społecznym i ochroną środowiska naturalnego, uwzględniając dobro wszystkich interesariuszy związanych z Projektem.

Spółka zatrudnia wysoko kwalifikowanych specjalistów niezbędnych do realizacji Projektu.

KOPEX SA

 

KOPEX rozpoczął działalność w 1962 roku, jako generalny dostawca obiektów i urządzeń górniczych na eksport. Debiut Spółki na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych nastąpił w 1998 roku. Grupa Kapitałowa KOPEX to generalny wykonawca przedsięwzięć inwestycyjnych w górnictwie węgla kamiennego, brunatnego i rud metali nieżelaznych, oferujący pełną obsługę inwestycji. Kompetencje GK obejmują: projektowanie, produkcję, dostawy i montaż maszyn oraz kompletnych systemów technologicznych, a także serwis i szkolenia. Grupa Kapitałowa KOPEX skupia wiodących producentów wysokiej klasy maszyn i urządzeń oraz nowoczesnych technologii dla górnictwa. W skład Grupy wchodzą przedsiębiorstwa uzupełniające się wzajemnie swoimi możliwościami i charakterem.

KOPEX jest cenionym, uznanym w kraju i na świecie producentem i dostawcą wysokiej klasy maszyn i urządzeń oraz nowoczesnych technologii dla górnictwa.

Więcej informacji na stronie: www.kopex.com.pl